Свържете се с мен: 0888 676 078

homepage_slogan

exterior_cabinet

Актуални новини

Occlus-o-Guide е готов снемаем ортодонтски апарат за деца от 6 до 12 годишна възраст. Той е статистически компютъризиран апарат, представляващ горна и долна челюст в захапка, проектиран да насочва или премества всеки зъб в идеалната му позиция.
Рентгеновият кабинет е оборудван с дигитален ортопантомограф с 3D прозорец и рентгенов апарат за сегментни дентални рентгенографии Апаратите притежават редица технически показатели, които намаляват значително дозата на облъчване по време на рентгенографското изследване.
– Лечение на кариес, естетично възстановяване на зъбните коронки с фото полимерни и керамични коронки, индиректни и директни техники.
– Бондинг – регулиране на дефекти в зъбите с композитни материали
– Избелване на зъбите
Back to Top
Инвестирай в себе си! Подари си усмивка!