Какви промени настъпват в зъбната редица след загуба на зъб?

Това е един от най-подценяваните от пациентите проблеми поради факта, че не са информирани достатъчно добре.

Както е известно здравото човешко съзъбие е изградено от 32 зъба с точно определено място и разположение. Когато всички зъби са налични и са правилно разположени те са в едно равновесно състояние, което най-оптимално се съпротивлява на дъвкателните сили, които са необходими за сдъвкването на храната.
При изваждането дори на един единствен зъб равновесието на зъбните дъги в устата се нарушава и ако не се протезира в разумни срокове започват процеси, които водят до компенсация на загубените твърди зъбни тъкани.
Последствията, до които води отлагането на лечението са много сериозни и се задълбочават с течение на времето. Освен очевидният естетичен проблем, който се създава вследствие на липсващите зъби, други „скрити“ проблеми са следните:

– нарушена дъвкателна функция
Колкото са повече липсващите зъби, толкова по-затруднено е дъвченето. Когато храната не може да се сдъвка добре, това води до проблеми със стомаха – гастрит, язва.

– разместване на съседните зъби
Зъбите се разместват в такава посока, че да запълнят празното място в зъбната редица. Съседните вляво и вдясно на извадения зъб се накланят към празното място, а срещуположният зъб няма в какво да се опира и прораства свободно в посока на извадения зъб. Така раз-местените зъби не могат да неутрализират напълно дъвкателните сили.

– задържане на храна в зоната на дефекта
Образуване на кариеси и възпаление на венците на околните зъби, поради възникване на затруднения в почистването в тази област.

загуба на кост в зоната на извадения зъб, поради липса на стимулиране от дъвчене

– промени в дъвкателния механизъм
създаване на вреден навик за едностранно дъвчене на здравата страна, което от своя страна води до претоварването й.

– проблеми в долночелюстната става
болки, дискомфорт, пукане, щракане и др.

– пренатоварване на останалите здрави зъби

 

Естетични дефекти:

– пропадане на устните и бузите към мястото на липсващите зъби, което води до
– промяна на конфигурацията на лицето и възможност за пре-хапване по време на дъвчене
– нарушаване на говорната функция

Тези процеси се случват, независимо кой зъб сте изгубили. Ето защо е много важно при загуба на зъб да се направи консултация със стоматолог за решаването на този казус. В противен случай загубата на един зъб може да доведе до загуба на голяма част от вашите зъби, което довежда до по–скъпо и трудно лечение впоследствие.